Slovo múdrosti – Ako išlo 18 kilo dole!

Jana, milovníčka čokolády, sa rozhodla žiť Slovo múdrosti v plnosti. Už žiadne prepchávanie sa ale nasledovanie zákona zdravia. Kulturistka z nej síce nie je, ale 18 kilo je fuč.

Obeta v rodinnom živote

Ak sa obetujeme jeden pre druhého, môžeme porozumieť Toho, kto sa nekonečne obetoval pre nás. Obeta posvätí nás a naše vzťahy.

Stránka 1 z 1212345...10...Posledná »

Facebook

Očami Mormona
Očami Mormona2 days ago
Jedným z najväčších požehnaní žitia Slova múdrosti nie je iba pevné zdravie. ⛹️‍♂️🏊‍♀️🚴‍♂️🤸‍♀️👨‍🔬Je to schopnosť získať „múdrosť a veľké poklady poznania, v pravde skryté poklady“🎁🎉 – duchovné drahokamy znovuzriadenia Evanjelia Ježiša Krista.
Pozrite sa na oba nedávne články pojednávajúce o slove múdrosti ✔
https://ocamimormona.sk/viera/zdravie-slovo-mudrosti/
Očami Mormona
Očami Mormona2 days ago
Ahoj všetci! 😉👍 Dúfame, že ste si užili tento víkend, načerpali duchovné sily vdaka Sabatnému dňu a ste pripravení na výzvy nového týždňa 😊

https://ocamimormona.sk/zivot/krestanske-vlastnosti-dajte-si-ciele-noveho-roku/
Očami Mormona
Očami Mormona6 days ago
Vďaka písmam vieme, aký bol. 📕🕯️✏️Ako rozvinúť vlastnosti Ježiša Krista a byť jeho oddanejším nasledovníkom či nasledovníčkou? 🤔
Čítajte viac 😉
Očami Mormona
Očami Mormona6 days ago
Keď navštívime chrám, môžeme tam získať rozmer duchovnosti a pocit pokoja, ktorý presahuje všetky ďalšie pocity, ktoré môžu vstúpiť do ľudského srdca. 🌄⛪☀️❤️ Pochopíme pravý význam Spasiteľových slov, keď povedal: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, … Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ (Ján 14:27)
Očami Mormona
Očami Mormona1 week ago
Prvé predsedníctvo Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní je kompletné: Prezident Russell M Nelson (v strede) s Dallin H Oaks po jeho pravici a Henry B Eyring. po jeho lavici. 😊🤗

Kategórie

Pin It on Pinterest