Ako nájsť ozajstný pokoj a mier?

Hľadáte pokoj vo svojom živote? Nie a nie ho nájsť? Spasiteľ je prameňom ozajstného pokoja, On nám ho núka. Tieto veci vám zaručene prinesú pokoj!

Svetlo a podobenstvo troch izieb

Boh dáva svetlo všetkým svojim deťom, všetkým národom. Podobenstvo troch izieb ukazuje na viac dostupného svetla. Koľko svetla vyžarujete? Získajte ho viac

Božia láska nepozná výnimky

Existujú výnimky z pravidla Božej lásky? NIE! Boh, nás Nebeský Otec miluje všetky svoje deti. Prijmime jeho lásku. On nepozná výnimky. On miluje všetkých!

Stránka 1 z 612345...Posledná »

Facebook

Očami Mormona
Očami Mormona24 hours ago
Spasiteľ je prameňom ozajstného pokoja. A tak, hor sa k Nemu! Pekný zvyšok nedele a štart do nového týždňa 😉👍
Očami Mormona
Očami Mormona4 days ago
Odpovede na akékoľvek otázky osobného života sú nám dostupné VĎAKA modlitbe 👍 Boh žije! 😊
Enóš to zistil a rovnako tak môžete aj vy 🤔
#modlitba Lds Ysa Slovakia
Očami Mormona
Očami Mormona5 days ago
Sviatky Veľkej Noci sú na zami ale ako môžme pociťovať jeho dotyk v našich životoch? 🤔😉 #princeofpeace #Kniežaťapokoja
Lds Ysa Slovakia Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní na Slovensku - Slovensko
Očami Mormona
Očami Mormona1 week ago
V Kristovi sme silní - skúšky nás posilnia 💪 - byť ako Otec v Nebi 😊✌️ Balzam Kristovho uzmierenia je dostupný - naučme správnemu dávkovaniu 😉 #moregood #stronginChrist
Očami Mormona
Očami Mormona shared Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika's video.1 week ago
Očami Mormona
Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů - Česká republika
Již čtvrtým rokem povzbuzuje Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v období Velikonoc své členy i další lidi po celém světě k tomu, aby se dělili o nadějeplná poselství o Ježíši Kristu. Letošní téma vychází z nauky v Bibli, že Kristus je Knížetem pokoje. „A nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti, Kníže pokoje.“ (Izaiáš 9:6) „Chceme, aby celý svět věděl, že pokoj může pocítit každý, kdo upřímně vyhledá Knížete pokoje,“ řekl president Russell M. Nelson z Kvora Dvanácti apoštolů. „Právě od Něho pochází ono nádherné a spásné poselství, jež hlásáme celému světu: ‚Pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.‘“ Tak jako v případě poselství v předchozích letech (kterážto poselství zhlédly miliony lidí) se i letošní kampaň kryje se Svatým týdnem – od Květné neděle do neděle velikonoční, 9. až 16. dubna, a obsahuje tři výzvy: 1. Přijďte ke Kristu. 2. Naučte se zásadám pokoje od Knížete pokoje. 3. Podělte se o způsoby, jak nalézt pokoj prostřednictvím Spasitele. Další informace: http://www.zpravy-mormon.cz/clanek/o-letosnich-velikonocich-se-cirkev-zameruje-na-zasady-pokoje-od-knizete–pokoje https://www.mormon.org/ces/velikonoce #KnížePokoje #PrinceOfPeace

Kategórie

Pin It on Pinterest

Share This